مجله شنبه/ استارتاپ سنگاپوری Lumitics که در حوزه فناوری غذایی فعالیت می‌کند در سال 2017 بنیانگذاری شد و هدفش این است که به رستوران‌ها کمک کند با کاهش ضایعات مواد غذایی، سود کلی خود را افزایش دهند.

راه‌حل به خصوص این تیم، دنبال کردن ضایعات مواد غذایی است که در آن از سنسورها و فناوری تشخیص تصویر برای شناسایی نوع مواد غذایی دور انداخته شده استفاده می‌شود. داده‌هایی که بدست می‌آید برای کاهش ضایعات مواد غذایی، کاهش هزینه‌ها و بهبود تاثیرات زیست محیطی به کار می‌رود.

این شرکت می‌گوید سالانه 810 هزار تن مواد غذایی فقط در سنگاپور به هدر می‌رود که 25% از آن سهم رستوران‌هاست.

نتایجی که از بعضی از رستوران‌ها بدست آمده نشان می‌دهد با استفاده از این روش، ضایعات مواد غذایی 30% تا 40% کاهش یافته و هزینه‌ها هم 3% تا 8% کاهش داشته است.

این استارتاپ اخیرا موفق شد 557 هزار دلار سرمایه در مرحله بذری دریافت کند.