آخرین خبر/ ویدئویی جالب اما غیر واقعی که با دیپ فیک طراحی شده را می توانید در ادامه مشاهده کنید که یک سلاح سرد زیر پوست فرد تعبیه شده است.