دیجیتانو

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

اسپری

زومیت/ دانشمندان توانسته‌‌اند باکمک الگوریتم‌‌های هوش مصنوعی، نتایج بیش از ۲۰۰۰ مقاله‌‌ در حوزه‌‌ ساخت سلول‌‌های خورشیدی پروسکایت را تجزیه‌وتحلیل...