دیجیتانو

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

کرونای چینی

دیجیتانو/ شیوع گسترده ویروس کرونا علاوه بر مختل کردن زندگی مردم در چین، تاثیر مستقیمی بر صنعت خودروسازی جهان گذاشته...