دیجیتانو

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

کمیت‌سنجی DNA

دیجیتانو/ یک شرکت دانش‌بنیان موفق به بومی‌سازی کیت کمیت‌سنجی DNA شده و خدمات مشخصه‌یابی بانک‌های سلولی، آزمون‌های تعیین خصوصیات پروتئین...